ARBITRAŽO INFORMACIJA

UAB „Vilniaus energija" 2023 m. gruodžio 18 d. pranešimas spaudai

„Veolia“ pervedė į Vilniaus miesto savivaldybės bei VŠT teisininkų nurodytą depozitinę sąskaitą Paryžiuje 34,8 mln. eurų –  skirtumą, kuris susidarė sudengus kiekvienai šaliai Stokholmo arbitražo priteistas sumas.

Šių metų lapkričio 30 d. Stokholmo arbitražas padėjo tašką net septynerius metus trukusiame „Veolios“, „Vilniaus energijos“ bei Vilniaus miesto savivaldybės ir jai priklausančios įmonės „Vilniaus šilumos tinklai“ ginče. Ginčo metu abi šalys, po pasibaigusios Vilniaus šilumos tinklų nuomos sutarties, turėjo viena kitai pretenzijų. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, bylos nagrinėjimas persikėlė į Stokholmo arbitražo instituciją.

Arbitražas nusprendė, kad Vilnius Veoliai turėjo sumokėti 26,8 mln., o Veolia, iš reikalautų daugiau nei 850 mln., turėjo sumokėti 44,8 mln.( 5 proc. Vilniaus reikalautos sumos), taip pat per septynis bylinėjimosi metus sukauptas palūkanas - 16,8 mln. Sudengus kiekvienai šaliai priteistas sumas, „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ sumokėjo 17,9 mln. eurų ir beveik tiek pat susikaupusių palūkanų – viso 34,8 mln. eurų.

Arbitražas atmetė visus savivaldybės ir VŠT kaltinimus dėl tariamos korupcijos, tariamų slaptų susitarimų, neva permokų už paslaugas bei atliktus darbus, tariamai per didelių sąskaitų. Tuo pačiu arbitražas patvirtino, jog Vilniaus šilumos ūkis buvo grąžintas tinkamos techninės būklės ir, kad Veolia įvykdė visus savo investicinius įsipareigojimus pagal nuomos sutartį.

UAB „Vilniaus energija" 2023 m. gruodžio 7 d. pranešimas spaudai

„Veolia“: laimėjome Stokholmo arbitražo tribunolą, o Vilniaus savivaldybė toliau klaidina visuomenę savo netikra pergale

„Veolia“ pozicija nesikeičia: esame labai patenkinti arbitražo sprendimu. Vietoje savivaldybės reikalautų apie 850 mln. eurų ir palūkanų, „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ savivaldybei bei „Vilniaus šilumos tinklams“ (VŠT), sumokės tik 17,9 mln. eurų ir palūkanas“,– sako Pawel Orlof, už „Veolia“ veiklą Lietuvoje atsakingas bendrovės direktorius.

Galutinis sprendimas byloje ne tik apgynė įmonės reputaciją Lietuvoje, bet ir patvirtino, kad „Veolia“ teikiamos paslaugos jų vartotojams Lietuvoje buvo suteiktos pilna apimtimi.

Iš reikalautų sumokėti apie 850 mln.eurų ir palūkanų:

-  tribunolas atmetė savivaldybės ir VŠT daugiau nei 300 mln. eurų siekusius reikalavimus dėl tariamo „Veolia“ neinvestavimo pagal nuomos sutartį.

- tribunolas taip pat atmetė visus savivaldybės ir VŠT reikalavimus dėl korupcijos, slaptų susitarimų, tariamai per didelių sąskaitų ir kainų. Visi šie reikalavimai siekė daugiau nei 500 mln. eurų ir palūkanų.

- dėl atmestų reikalavimų savivaldybė ir VŠT privalės „Veoliai“ sumokėti 15 mln. eurų bylinėjimosi išlaidų, tuo tarpu „Veolia“ mokės tik 2 mln. Eurų bylinėjimosi išlaidų.


Bylinėjimosi išlaidų sumos nemeluoja – už nesėkmingą bylinėjimąsi Vilniaus savivaldybė sumokės 7 kartus daugiau nei „Veolia”

Skambūs kaltinimai ir reikalavimai „Veoliai“ ir „Vilniaus energijai“, kurių suma siekia beveik milijardą eurų, brangiai kainuos Lietuvos mokesčių mokėtojams. Atmetus daugiau nei 95 proc. ieškinių, savivaldybė ir VŠT turės sumokėti „Veoliai“ 15 mln. eurų bylinėjimosi išlaidų. Laimėjusi daugiau nei 50 proc. ieškinių, „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ turės padengti tik 2 mln. eurų bylinėjimosi išlaidų.

Tai, kad viena šalis turi padengti didžiąją dalį teisinių išlaidų, parodo, kas laimėjo Stokholmo arbitražą ir tai tikrai nebuvo Vilniaus savivaldybė bei VŠT, kad ir kaip jie norėtų tai pateikti visuomenei kitaip.


Arbitražo tribunolas pripažino, kad „Veolia“ gerai valdė Vilniaus šilumos ūkį

Arbitražo sprendimas patvirtina, kad „Veolia“ bendrovei VŠT grąžino geros techninės būklės šilumos tinklus, pagal nuomos sutarties sąlygas. Šiuo sprendimu patvirtinta, kad „Veolia“ įvykdė visus investicinius įsipareigojimus pagal koncesijos sutartį. Tai pavyko pasiekti dėl puikaus „Veolia" darbo, geros vadybos ir patirties sektoriuje.

Nuo 2002 m. iki 2017 m. iš tiesų „Veolia“ Vilniaus šilumos ūkį valdė naudodama pažangiausias technologijas, investavo daugiau kaip 177 mln. eurų ir užtikrino, kad vilniečiai turėtų efektyvią šildymo sistemą ir galimybę ja naudotis.


Kas, kiek ir kam liko skolingas bei kaip apskaičiuojama galutinė mokėtina suma?

Tribunolas priteisė „Veoliai“ 26,8 mln. eurų (ir palūkanas), įskaitant 10,9 mln. eurų už ginčo turtą.

Iš viso tribunolas kitai pusei priteisė 44,8 mln. eurų (ir palūkanas), įskaitant 41,7 mln. eurų už apyvartinius taršos leidimus. Ši suma buvo priteista remiantis techniniu ir teisiškai ginčytinu reikalavimu, susijusiu su tuo, kam turi priklausyti taršos leidimų nuosavybė, kuri neturi nieko bendra su „Veolia“ teiktomis paslaugomis.

Sudengus kiekvienai šaliai priteistas sumas, „Veolia“ ir „Vilniaus energija“ sumokės 17,9 mln. eurų su palūkanomis, t.y. 34,7 mln. eurų. Akivaizdu, kad ši suma nė iš tolo neprilygsta sumai, kurią Vilniaus savivaldybė paskelbė penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje, per kurią pasidalijo visiškai melagingais skaičiais ir klaidinančiais teiginiais, siekdama nuslėpti tokį prastą rezultatą Lietuvos mokesčių mokėtojams.

Galiausiai savivaldybei ir VŠT liks tik apie 11 milijonų eurų, sumokėjus už teisines išlaidas grąžinant pinigus investicinei įmonei, finansavusiai šį septynerius metus trukusį bylinėjimąsi.

„Veolia“ yra pasirengusi nedelsiant sumokėti likusią grynąją savivaldybei ir VŠT mokėtiną sumą ir šiuo metu laukia, kol bus gauta tam reikalinga informacija.

UAB „Vilniaus energija" 2023 m. gruodžio 1 d. pranešimas spaudai

Po septynerių metų procedūrų, nepriklausomas ir nešališkas arbitražo tribunolas nusprendė Veolios naudai


2023 m. lapkričio 30 d., po septynerius metus trukusio proceso, pagal Stokholmo prekybos rūmų taisykles sudarytas arbitražo tribunolas („SCC tribunolas“) pareiškė vieningą galutinį arbitražo sprendimą, pripažįstantį Veolios reikalavimų teisėtumą ir atmetantį didžiąją dalį (daugiau nei 95%) Vilniaus savivaldybės ir savivaldybės valdomų „Vilniaus Šilumos Tinklų” („VŠT") reikalavimų, ypač tų, kurie grindžiami menamais korupciniais veiksmais.

Ginčas tarp Veolia Environnement ir jos dukterinės įmonės “Vilniaus Energija” su Vilniaus savivaldybe ir VŠT susijęs su daugiau nei prieš 20 metų pasirašyta sutartimi dėl Vilniaus miesto šilumos tinklo modernizavimo ir eksploatavimo.

Nepaisant nepertraukiamų Vilniaus savivaldybės ir VŠT pastangų proceso metu pavaizduoti Veolią kaip korumpuotą įmonę, manipuliuojančią faktais, skleidžiančią netiesą bei nevykdančią sutartinių įsipareigojimų, SCC tribunolas visus šiuos kaltinimus atmetė.

Galutinis sprendimas taip pat patvirtina ankstesnes Lietuvos institucijų sprendimų išvadas, kurios, atlikus išsamius faktų tyrimus, jau buvo išteisinusios Veolią nuo bet kokios tariamai neteisėtos veiklos.

Šis sprendimas galiausiai suteikė teisingumą Veoliai, kuri 2002-2017 metais, vykdydama  veiklą Vilniaus šilumos ūkyje,  diegė moderniausias ir pažangiausias technologijas, kurios leido efektyviai, saugiai ir patikimai aprūpinti šiluma vilniečius.

Per 15 metų į Vilniaus šilumos ūkį „Veolia” investavo daugiau nei 177 mln. Eur. Lėšos buvo skiriamos termofikacinių elektrinių atnaujinimui, trasų renovacijai ir šilumos punktų diegimui, biokuro vartojimo plėtrai, modernių informacinių technologijų diegimui. Bendrovės investicijos ir atlikti  darbai iki šiol sėkmingai tarnauja miesto  gyventojams.

Sprendimas yra galutinis.