Per 15 metų optimizavome bendrovės funkcijas, pertvarkėme valdymo struktūrą ir, siekdami kuo efektyviau valdyti Vilniaus šilumos ūkį, sumažinome darbuotojų skaičių bei įdiegėme efektyvią darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.

darbuotojų skaičius
invest1

2002-2016 m. pakeista bendrovės valdymo struktūra, optimizuotos darbuotojų funkcijos, nuo 1500 iki 780 sumažintas darbuotojų skaičius.

kolektyvinė sutartis
invest1

2015 metais tarp darbdavio ir trijų bendrovėje veikiančių profsąjungų pasirašyta kolektyvinė sutartis. Ji apibrėžė darbuotojų profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas.

MOKYMAI
invest1

Bendrovėje nuolat vykdyti sistemingi darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas, organizuoti įvairūs seminarai, techninio kvalifikuoto personalo rezervo rengimas, įgyvendinti vidinių mokymų projektai.

sauga ir sveikata
invest1

Įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 18001:2007, įrodanti, kad darbo aplinka „Vilniaus energijoje“ atitinka profesinės saugos ir sveikatos reikalavimus.

Per 15 metų optimizavome bendrovės funkcijas, pertvarkėme valdymo struktūrą ir, siekdami kuo efektyviau valdyti Vilniaus šilumos ūkį, sumažinome darbuotojų skaičių bei įdiegėme efektyvią darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo sistemą.

darbuotojų skaičius
invest1

2002-2016 m. pakeista bendrovės valdymo struktūra, optimizuotos darbuotojų funkcijos, nuo 1500 iki 780 sumažintas darbuotojų skaičius.

kolektyvinė sutartis
invest1

2015 metais tarp darbdavio ir trijų bendrovėje veikiančių profsąjungų pasirašyta kolektyvinė sutartis. Ji apibrėžė darbuotojų profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas.

MOKYMAI
invest1

Bendrovėje nuolat vykdyti sistemingi darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas, organizuoti įvairūs seminarai, techninio kvalifikuoto personalo rezervo rengimas, įgyvendinti vidinių mokymų projektai.

sauga ir sveikata
invest1

Įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BS OHSAS 18001:2007, įrodanti, kad darbo aplinka „Vilniaus energijoje“ atitinka profesinės saugos ir sveikatos reikalavimus.

darbuotojai
darbuotojų skaičius
kolektyvinė sutartis
MOKYMAI
sauga ir sveikata