Socialinis atsakingumas

Socialinė atsakomybė mums – tai kelias, kurį pasirinkome savo vertybėms išreikšti, sprendimams realizuoti ir darniam organizacijos vystymuisi užtikrinti.

Tikime, kad darnos ir harmonijos siekis vidinėje organizacijos aplinkoje yra gera prielaida ilgalaikei ir subalansuotai gerovei išorinėje aplinkoje kurti. Mūsų organizacijos veiklos įgyvendinimo koncepcija yra paremta etiškos darbdavystės principų pripažinimu bei gerų darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimu.

Mes siekiame lygiavertės socialinės partnerystės ir sisteminio bendradarbiavimo su visais bendraminčiais. Bendrovės siekiamybes ir tikslus pateikiame SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITOJE.pdf ir ETIKOS KODEKSE.pdf