ETIKA IR KORUPCIJOS PREVENCIJA

„Veolia“ įmonių grupė, grupė, kuriai priklauso UAB „Vilniaus energija“, savo veikloje griežtai laikosi etikos ir atitikties taisyklių, tarptautinių įstatymų ir sutarčių, reglamentuojančių žmogaus ir socialines teises bei diegia atsparumo korupcijai sistemą.

Etika ir atitiktis

Kasdienėje veikloje remiamės „Veolia“ įmonių grupės Etikos vadovu, kurio normos yra etiško elgesio orientyras, taikomas ir privalomas visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų. Etikos vadovo reikalavimų darbuotojai laikosi bendraudami tarpusavyje, taip pat su valstybės ir savivaldybių institucijomis, klientais, rangovais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Etikos kodekse išdėstytos vertybės yra „Veolia“ įmonių grupės ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos veiklos pagrindas.

Etikos vadovą rasite čia.

Korupcijos prevencija

Kovos su korupcija elgesio kodekso nuostatos yra tiesiogiai ir asmeniškai taikomos visiems „Veolia“ įmonių grupės darbuotojams, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie dirba, taip pat bendraujant su tiekėjais, klientais, viešojo sektoriaus institucijomis, partneriais, ne pelno organizacijomis ir kitais asmenimis,  su kuriais grupės įmonės turi ir (ar) gali turėti verslo santykius.

Kovos su korupcija elgesio kodeksą rasite čia.

Informavimas apie galimus pažeidimus

Apie pastebėtus galimus etikos pažeidimus ir (ar) korupcinio pobūdžio atvejus skatiname pranešti elektroniniu paštu [email protected]. Šiuo kontaktu gali naudotis tiek UAB „Vilniaus energija“ darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Bendrovė įsipareigoja saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą.