investicijos

Bendrovė visus investicinius įsipareigojimus vykdė pagal šilumos ūkio nuomos sutartyje numatytą grafiką.

Nuo 2002 metų į Vilniaus šilumos ūkio modernizavimą investavome 177,22 mln. Eur. Daugiausia lėšų skyrėme termofikacinių elektrinių atnaujinimui, trasų renovacijai, šilumos punktų diegimui, biokuro vartojimo plėtrai, naujų klientų prijungimui, modernių informacinių technologijų diegimui.

pagrindinės investicijos