Per 15 metų į Vilniaus šilumos ūkį investavome
177,22 mln. Eur

Pradėję veiklą neefektyviame Vilniaus šilumos ūkyje, per 15 metų daugiausia lėšų skyrėme termofikacinių elektrinių atnaujinimui, trasų renovacijai, šilumos punktų diegimui, biokuro vartojimo plėtrai, modernių informacinių technologijų diegimui. Į Vilniaus šilumos ūkį, įskaitant ES paramą 8,636 mln. EUR, investavome daugiau nei buvo suplanuota pagal šilumos ūkio nuomos sutartį su Vilniaus savivaldybe.

Apie 5,8 mln. Eur
buvo investuota 2002 m.
VEOLIA
invest1
veiklos pradžia

„Veolia“ pradeda veiklą neefektyviame Vilniaus šilumos ūkyje.

Apie 5,8 mln. Eur
invest1
Individualios energijos reguliavimo ir apskaitos sistemos diegimas

Sistemos įdiegimas gyventojams leido sutaupyti apie 20-25 % šilumos energijos.

10,169 mln. Eur
buvo investuota 2003 m.
1,796 mln. Eur
invest1
Dujotiekio įrengimas

Sumontuota gamtinių dujų magistralė, besitęsianti nuo trečios Vilniaus termofikacinės elektrinės perdavimo tinklo iki antros Vilniaus termofikacinės elektrinės. Atsisakius gamtinių dujų skirstymo paslaugos, su dujų įsigijimu susijusios paslaugos atpigintos apie 10 %.

8,373 mln. Eur
invest1
kitos investicijos

Informacinės technologijos ir komunikacija, termofikacinių ir rajoninių katilinių modernizacija, siurblinių rekonstrukcija, investicijos, susijusios su avarine situacija arba ūkine veikla bei vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų modernizavimas ir renovavimas.

Daugiau nei 31,088 mln. Eur
buvo investuota 2006 m.
Daugiau nei 11,6 mln. Eur
invest1
Antroje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje sumontuotas 60 MW galios biokuro katilas

Užtikrinta mažesnė šilumos kaina vartotojams bei mažinama tarša.

19,488 mln. Eur
invest1
kitos investicijos
3,816 mln. Eur
buvo investuota 2007 m.
0,376 MLN. Eur
invest1
Mobili katilinė

Užtikrintas patikimas ir stabilus šilumos energijos tiekimas vartotojams šilumos tinkluose įvykus avarijai.

3,440 mln. Eur
invest1
kitos investicijos

Informacinės technologijos ir komunikacija, termofikacinių ir rajoninių katilinių modernizacija, siurblinių rekonstrukcija, investicijos, susijusios su avarine situacija arba ūkine veikla bei vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų modernizavimas ir renovavimas.

14,214 mln. Eur
buvo investuota 2009 m.
7,8 MLN. Eur
invest1
Antroje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje įrengiamas dūmų kondensacinis ekonomaizeris

Nedidinant kuro poreikio, padidinta elektrinės šiluminė galia. Sumažintas šiltnamio efektą sukeliančio anglies dvideginio bei kitų teršalų išmetimas į atmosferą. Ekonomaizerio dėka iš dūmų atgaunama iki 20 % šilumos.

6,414 mln. Eur
invest1
Paleistas 16,85 MW elektrinės galios turboagregatas Nr. 5

Prisidėta prie „žalios elektros“ plėtros.

6,909 mln. Eur
buvo investuota 2011 m.
4,4 MLN. Eur
invest1
Naujoje Vilnioje esančioje katilinėje (RK-2) sumontuoti du 6 MW galios biokuro katilai

Užtikrinta mažesnė šildymo kaina vartotojams bei mažinama tarša.

-
invest1
Pasiūlymas savivaldybei biokuro vartojimui pritaikyti dar vieną 60 MW galios katilą. Užblokuotas projektas.

Savivaldybė atsisakė galimybės sumažinti šilumos gamybos sąnaudas ir CO² išmetimus.

2,509 mln. Eur
invest1
kitos investicijos

Informacinės technologijos ir komunikacija, termofikacinių ir rajoninių katilinių modernizacija, siurblinių rekonstrukcija, investicijos, susijusios su avarine situacija arba ūkine veikla bei vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų modernizavimas ir renovavimas.

3,480 mln. Eur
buvo investuota 2012 m.
-
invest1
Pasiūlymai savivaldybei modernizuoti E-3 garo katilus – įgyvendinti sugriežtintus Europos direktyvos reikalavimus NOx išmetimams. Užblokuotas projektas.

Savivaldybė atsisakė, todėl nuo 2016 metų E-3 energiją generuojantys įrenginiai nebeatitinka teršalų išmetimo reikalavimų ir negali dirbti optimaliu režimu.

-
invest1
Pasiūlymai Vyriausybei Lietuvos elektrinės elektros supirkimo kvotas perduoti kogeneracinėms elektrinėms. Užblokuotas projektas.

Vyriausybė atsisakė galimybės apie 20 % sumažinti šilumos kainą vilniečiams.

3,480 mln. Eur
invest1
kitos investicijos

Informacinės technologijos ir komunikacija, termofikacinių ir rajoninių katilinių modernizacija, siurblinių rekonstrukcija, investicijos, susijusios su avarine situacija arba ūkine veikla bei vietinių katilinių ir prie jų esančių tinklų modernizavimas ir renovavimas.

61,392 mln. Eur
buvo investuota 2015 m.
0,084 mln. Eur
invest1
VK 5 recirkuliacijos sistemos rekonstravimas antroje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje

Užtikrintas nuolatinis aplinkos apsaugos gerinimas ir tausojimas.

38,373 mln. Eur
invest1
Šilumos trasų rekonstrukcija

2002-2015 metais rekonstruojant šilumos trasas, užtikrintas patikimesnis šilumos ir karšto vandens tiekimas vartotojams, pasiekta mažiausia šilumos nuostolių trasose riba – nuo 24 % iki 12 %.

22,935 mln. Eur
invest1
Naujų klientų prijungimas prie tinklo ir šilumos punktų įrengimas

2002-2015 metais vykdant naujų klientų prijungimą prie tinklo ir įrengiant šilumos punktus, užtikrintas šilumos taupymas ir pagerinta šildymo paslaugų kokybė.

39,754 mln. Eur
buvo investuota 2016 m.
2,108 mln. Eur
invest1
Antroje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje rekonstruotas vandens šildymo katilas Nr. 4, siekiant sumažinti azotų oksidų NOx ir CO emisijas nuo 300 mg/Nm3 iki 100 mg/Nm3 deginant dujas

2015-2016 metais vykdant rekonstrukciją, sumažinti dūmų emisijų išmetimai į atmosferą, taip pat prisidėta prie šiltnamio efekto mažinimo.

1,222 mln. Eur
invest1
Antroje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje rekonstruotas vandens šildymo katilas Nr. 7, siekiant sumažinti azotų oksidų NOx ir CO emisijas nuo 300 mg/Nm3 iki 100 mg/Nm3 deginant dujas

2014-2016 metais vykdant rekonstrukciją, sumažinti dūmų emisijų išmetimai į atmosferą, taip pat prisidėta prie šiltnamio efekto mažinimo.


36,424 mln. Eur
invest1
Automatizuotų šilumos punktų įdiegimas – grupinių boilerinių naikinimas.

2002-2016 metais vietoje 150 neefektyvių grupinių karšto vandens boilerinių įrengti 3161 modernūs šilumos punktai. Šilumos tinklų pamaitinimas sumažintas nuo 145 iki 27 t/h. Užtikrintas ir padidintas šilumos tiekimo efektyvumas bei tinkamas termofikato tekėjimas namo sistemoje, dėl to vartotojų būstuose tolygiai šyla šildymo prietaisai. Energija pradėta naudoti efektyviau.

INVESTICIJOS
2002
2003
2006
2007
2009
2011
2012
2015
2016