PASIEKIMAI

Pradėję veiklą neefektyviame Vilniaus šilumos ūkyje, per 15 metų jį reorganizavome ir atnaujinome, įdiegėme pažangias technologijas, siekėme plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir mažinti aplinkai daromą poveikį. Nuostolius šilumos trasose sumažinome nuo 24 iki 12 %, termofikacinio vandens papildymą – nuo 150 m3 iki 10 m3 per valandą, o vidutinį karšto vandens atjungimo laiką hidraulinių bandymų vasarą metu – nuo 100 iki 33 val. Pasiekėme, kad Vilniaus šilumos ūkis taptų pirmaujančiu Europoje pagal modernumą.

2005 m.
invest1
Atnaujinta tinklo dispečerinė

Atnaujinta tinklo dispečerinė ir užtikrinta šilumos tiekimo kontrolė realiuoju laiku.

Prieš įdiegiant dispečerinę duomenys darbuotojus pasiekdavo pavėlavę daugiau kaip 20 minučių. Įdiegus modernias technologijas GIS ir RASA, situacijos fiksavimas realiu laiku padeda greičiau pastebėti šilumnešio nutekėjimus, temperatūros pasikeitimus ar didesnes avarijas, kurios gali įvykti senesniuose vamzdynuose.

2006 m.
invest1
Biokuro katilas

Atsinaujinančių išteklių naudojimas energijos gamyboje visada buvo bendrovės misija ir siekis. Nuo pat pirmųjų veiklos dienų pasirinkta aiški ir vieninga kryptis – investavimas į šilumos ūkio pritaikymą vietinio biokuro naudojimui. Įgyvendinant ją, 2006 metais Vilniaus antroje termofikacinėje elektrinėje pradėtas eksploatuoti 60 MW biokuro katilas. Dujų suvartojimas buvo sumažintas, o biokuro naudojimas padėjo mažinti šilumos kainą vartotojams.

2007 m.
invest1
Mobili katilinė

2007 metais „Vilniaus energija“ investavo į mobilią katilinę, kuri užtikrina šilumos tiekimą įvykus avarijai šilumos trasose.

Prireikus, katilinė gali būti pastatoma bet kuriame Vilniaus miesto taške ir grupei namų tiekti šilumą. Katilinė taip pat naudojama atliekant hidraulinius bandymus tam, kad užtikrintų nenutrūkstamą karšto vandens tiekimą.

2009 m.
invest1
Kondensacinis dūmų ekonomaizeris Vilniaus antroje termofikacinėje elektrinėje

2009 metais Vilniaus antrojoje elektrinėje pradėjo veikti kondensacinis dūmų ekonomaizeris. Jis ne tik efektyviai išvalo dūmus nuo kietųjų dalelių ir sumažina šiltnamio efektą sukeliančių CO2 koncentraciją, bet ir atgauna šilumą iš dūmų. Tai leido padidinti šiluminę elektrinės galią apie 18 MW nedidinant kuro sunaudojimo.

2011 m.
invest1
Biokuro katilai Naujos Vilnios rajoninėje katilinėje

2011 metais Naujosios Vilnios rajoninėje katilinėje buvo pradėti eksploatuoti du biokuro katilai, kurių galingumas siekė po 6 MW. Tai sumažino dujų suvartojimą, padidino biokuro vartojimą ir prisidėjo prie šilumos kainos mažinimo.

2013 m.
invest1
„Maximo“ programa

Bendrovė tapo pirmąja šilumos tiekimo įmone Europoje, kuri įmonių turto techninės priežiūros ir eksploatacijos procesus ėmė valdyti IBM platformoje „Maximo“.

2013 m.
invest1
Interaktyvus šilumos suvartojimo žemėlapis

Peržiūrėti Vilniaus miesto interaktyvų šilumos žemėlapį

„Vilniaus energijos“ darbuotojai sukūrė interaktyvų šilumos suvartojimo žemėlapį, kuriame matomas Vilniaus miesto pastatų energetinis efektyvumas. Žemėlapyje galima matyti ne tik esamo šildymo sezono pastato efektyvumo įvertinimą, bet ir kelių buvusių šildymo sezonų įvertinimą. Tai itin aktualu perkantiems būstą ar dvejojantiems dėl seno namo renovacijos.

2013 m.
invest1
Planšetinių kompiuterių įdiegimas

„Vilniaus energija“ nuolat orientavosi į klientų aptarnavimo kokybę ir efektyvumo gerinimą. Vadybininkus – šilumininkus aprūpinus planšetiniais kompiuteriais, atsirado galimybė suteikti visą reikalingą informaciją apie sąskaitas, mokėjimus ir šilumos suvartojimą apsilankymų pas klientus metu bei, esant šilumos punktuose, iš karto suvesti aktualius duomenis, pildyti darbotvarkę ir planuoti tolimesnius vizitus.

2014 m.
invest1
Metų gaminio apdovanojimas

2014 metais „Vilniaus energija“ buvo apdovanota aukso medaliu „Metų gaminio apdovanojimuose“ už pasiekimus aplinkosaugos srityje. Antrojoje termofikacinėje elektrinėje buvo įrengta dūmų recirkuliacijos sistema, leidusi sumažinti išmetamų oksidų kiekį. Šį laimėjimą pelnė bendras projektas su Lietuvos energetikos institutu.

2016 m.
invest1
Žemų NOx emisijų degikliai

2015-2016 metais „Vilniaus energija“ Vilniaus antrojoje termofikacinėje elektrinėje įdiegė žemų NOx emisijų degiklius. Šie degikliai gali kūrenti dviejų rūšių kurą: mazutą ir dujas. Vykstant degimui dėl modernios degiklio konstrukcijos yra mažinamas emisijų išmetimas į atmosferą.

2016 m.
invest1
Pasiekta mažiausia šilumos nuostolių trasose riba – nuo 24 % iki 12 %

2002-2016 metais vykdyta šilumos trasų rekonstrukcija ir naujų trasų klojimas.
Iš viso per 15 metų laikotarpį pakeista ir naujai įrengta beveik 150 kilometrų trasų – tai sudaro 20 % visų Vilniaus miesto šilumos vamzdynų.


2016 m.
invest1
Šilumos punktų renovacija

2002-2016 metais, siekiant sumažinti šilumos nuostolius ir panaikinti grupines boilerines, įgyvendinta šilumos punktų renovacija.
Įdiegta nepriklausoma sistema leidžia daugiabučio namo sistemoje palaikyti nuolatinį reikiamą slėgį. Įdiegus sistemą, gyventojai gali savo nuožiūra įjungti ar atjungti daugiabučio namo šildymą.


PASIEKIMAI
2005
2006
2007
2009
2011
2013
2014
2016