Per 15 metų į Vilniaus šilumos ūkį investavome
177,22 mln. €
Informacinių technologijų diegimas
4,28 mln. €
Termofikacinių elektrinių modernizacija
60,75 mln. €
Rajoninių katilinių modernizacija
7,01 mln. €
Šilumos trasų rekonstrukcija
38,37 mln. €
Naujų klientų prijungimas
22,93 mln. €
Kitos investicijos (priemonės ūkinei veiklai vykdyti, kvartalinių katilinių modernizacija ir kt.)
7,46 mln. €
Automatizuotų šilumos punktų įrengimas (grupinių boilerinių likvidavimas)
36,42 mln. €
Vilniaus šilumos ūkis per 15 metų
objektų žemėlapis

Pagrindiniai Vilniaus šilumos ūkio objektai

PASIRINKITE OBJEKTŲ GRUPES
  • Vilniaus antroji elektrinė
  • Vilniaus trečioji elektrinė
  • Integruotas Vilniaus šilumos tinklas
  • Vilniaus kvartalinės ir individualios katilinės
  • Vilniaus rajoninės katilinės
  • Šilumos punktai
  • Dalikliai
  • Klientų aptarnavimo infrastruktūra