įvertinimai
Per 15 veiklos metų buvome įvertinti už efektyvų Vilniaus šilumos ūkio valdymą, moderniais vadybos principais vykdomą veiklą, aplinką tausojančius projektus.
Elektrinių ir katilinių aplinkosaugos bei vadybos sistemai suteiktas tarptautinis aplinkosaugos standartas ISO 14001:2005
Lietuvos pramonininkų konfederacijos suteikta vadybos sistema užtikrino ne tik taršos bendrovėje prevenciją, bet ir nuolatinį aplinkos apsaugos situacijos gerinimą.
Įvertinimo steigėjas
Lietuvos pramonininkų konfederacija
„Krištolinis kaminas“
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo įsteigtas apdovanojimas „Krištolinis kaminas“ bendrovei suteiktas už absoliutų taršos sumažinimą, įvertinus gamybos pokyčius 2005-2007 metais.
Įvertinimo steigėjas
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Metų gaminys
„Metų gaminio“ apdovanojimas suteiktas už kartu su Lietuvos energetikos institutu parengtą ir įgyvendintą projektą – antroje Vilniaus termofikacinėje elektrinėje įrengtą dūmų recirkuliacijos sistemą, leidusią sumažinti azotų oksidus.
Įvertinimo steigėjas
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Centralizuotai šildomas Vilnius paskelbtas vienu efektyviausių pasaulio miestų
Vilnius paskelbtas kaip pavyzdinis miestas pagal centralizuoto šilumos tiekimo mastą bei efektyvumą. Sostinė pateko tarp 45 pasaulio miestų–čempionų šioje srityje.
Įvertinimo steigėjas
Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa, studija „Centralizuotas energijos tiekimas miestuose“
Pirmoji vieta prestižiniuose „Maintenance Excellence” techninės priežiūros meistriškumo apdovanojimuose
Apdovanojimas įsteigtas už naują šilumos tinklų techninės priežiūros valdymo strategiją – unikalią fizinio turto kritiškumo vertinimo metodiką: įdiegta GIS (geografinė informacinė sistema) ir CMMS (kompiuterizuota techninės priežiūros valdymo sistema).
Įvertinimo steigėjas
Tarptautinė konferencija „EuroMaintenance“ Atėnuose
įvertinimai
2007
2008
2014
2016
2016