biokuras ir aplinkosauga

Atsinaujinančių išteklių naudojimas energijos gamyboje visada buvo bendrovės siekis. Nuo pat pirmųjų dienų pasirinkta aiški ir vieninga kryptis – investavimas į šilumos ūkio pritaikymą vietinio biokuro naudojimui. Biokuro įdiegimas nešė trigubą naudą: mažino taršą, žymiai už biokurą brangesnių importinių gamtinių dujų naudojimą ir šilumos kainą vilniečiams.

ES Sanglaudos fondo paremtas Naujosios Vilnios katilinės modernizavimo projektas iš viso pareikalavo 4,4 mln. eurų investicijų.

Virš 11,5 mln. eurų investavome į didžiausio Lietuvoje kogeneracinio katilo, kūrenamo biokuru, statybas. 2006 metais pradėjus veikti 60 MW galios katilinei, „Vilniaus energija“ dujų, kurios 2,5  karto brangesnės už biokurą, suvartojimas žymiai sumažėjo.

Biokuro vartojimui buvo pritaikyta ir Naujosios Vilnios rajoninė katilinė. ES Sanglaudos fondo paremtas katilinės modernizavimo projektas iš viso pareikalavo 4,4 mln. eurų investicijų.

Vykdydami savo veiklą, laikėmės aktyvios taršos mažinimo politikos, kuria visoje Europoje vadovaujasi „Veolia“ grupei priklausančios įmonės.