UAB „Vilniaus energija“ skelbia skaidrumo politiką (toliau – Politika), kurios tikslas – apibrėžti bendrąsias korupcijos netoleravimo Bendrovėje nuostatas, įtvirtinti nulinės tolerancijos korupcijai poziciją, taip pat nustatyti šios Politikos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi gaires. Viso to įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Bendrovės mastu realizuoti aukščiausius skaidraus ir atsakingo verslo vykdymo standartus, sudaryti sąlygas visiems suinteresuotiems asmenims pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.

Su skaidrumo politika susipažinti galite paspaudę nuorodą UAB Vilniaus energija skaidrumo politika.pdf