Šilumos ir karšto vandens kainos verslo vartotojams - 2017 m. sausio mėn.


Kainų istorija verslo vartotojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigaliojo nuo 2017-01-01) 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 nustačius UAB „Vilniaus energija" (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, 2017 m. sausio mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

 

THG,KD – 2,73 euro ct/kWh;

TH,KD – 2,70 euro ct/kWh;

THT,KD – 0,51 euro ct/kWh;

TH – 3,01 euro ct/kWh.

 

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos taikomos kainos (be PVM).

 
 • 1. VIENANARĖS ŠILUMOS KAINOS: 
 • - šilumos kaina – 3,97 euro ct/kWh
 • arba
 • vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 3,92 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).

 • 2. DVINARĖS ŠILUMOS KAINOS:
 • a) pastovioji dalis (už vidutinę vartojimo galią) – 7,65 Eur/kW;
 • b) kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,87 euro ct/kWh;
 • c) mažmeninio aptarnavimo kaina – 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).
 
 • 3. KARŠTO VANDENS KAINOS:
 • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis):
 • - verslo vartotojams ne daugiabučiuose namuose - 3,98 Eur/m3;
 • - verslo vartotojams daugiabučiuose namuose - 4,15 Eur/m3.

 

 

 
 
 
THG,KD – šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
TH,KD – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji;
THT,KD – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
TH – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina.

 

 Sužinokite, koks apsirūpinimu karštu vandeniu būdas taikomas Jūsų namui.

Įveskite knygelės numerį Sužinoti