Šilumos ir karšto vandens kainos verslo vartotojams - 2017 m. kovo mėn. 1 - 29 d.


Kainų istorija verslo vartotojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigaliojo nuo 2017-03-01) 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 nustačius UAB „Vilniaus energija" (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, 2017 m. kovo mėnesio 1 - 29 d. yra taikomi žemiau pateikti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM).

 

Nuo 2017 m. kovo 30 d. centralizuotą šilumos energijos tiekimo veiklą vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“.  Papildomai pažymime, kad  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  pateikė informaciją,  į jog „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“  dar analizuoja AB „Vilniaus šilumos tinklai“   pateiktą šilumos bazinės kainos projektą, todėl  šiuo metu neturime galimybių pateikti šilumos energijos kainos, galiosiančios 2017 m. kovo 30 - 31 d.

 
Šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):
 

THG,KD – 2,98 euro ct/kWh;

TH,KD – 2,97 euro ct/kWh;

THT,KD – 0,55 euro ct/kWh;

TH – 3,28 euro ct/kWh.

 

Nuo 2017 m. kovo 1 dienos taikomos kainos (be PVM).

 
 • 1. VIENANARĖS ŠILUMOS KAINOS: 
 • - šilumos kaina – 4,28 euro ct/kWh
 • arba
 • vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,23 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).

 • 2. DVINARĖS ŠILUMOS KAINOS:
 • a) pastovioji dalis (už vidutinę vartojimo galią) – 7,65 Eur/kW;
 • b) kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 3,18 euro ct/kWh;
 • c) mažmeninio aptarnavimo kaina – 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).
 
 • 3. KARŠTO VANDENS KAINOS:
 • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis):
 • - verslo vartotojams ne daugiabučiuose namuose - 4,05 Eur/m3;
 • - verslo vartotojams daugiabučiuose namuose - 4,23 Eur/m3.

 

 

 
 
 
THG,KD – šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
TH,KD – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji;
THT,KD – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
TH – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina.

 

 Sužinokite, koks apsirūpinimu karštu vandeniu būdas taikomas Jūsų namui.

Įveskite knygelės numerį Sužinoti