Pranešimas apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos kainas


2017-02-24

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 nustačius UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, nuo 2017 m. kovo mėnesio 1 (iki kovo mėn. 29 d. imtinai) yra taikomi žemiau pateikti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM).

 

Nuo 2017 m. kovo 30 d. centralizuotą šilumos energijos tiekimo veiklą vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Papildomai pažymime, kad  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  pateikė informaciją,  į jog „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“  dar analizuoja AB „Vilniaus šilumos tinklai“   pateiktą šilumos bazinės kainos projektą, todėl  šiuo metu neturime galimybių pateikti šilumos energijos kainos, galiosiančios 2017 m. kovo 30 - 31 d.

 

Šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

 

THG,KD  – 2,98 euro ct/ kWh;
TH,KD – 2,97 euro ct/kWh;
THT,KD – 0,55 euro ct/kWh;
TH – 3,28 euro ct/kWh.

 

Nuo 2017 m. kovo 1 dienos (iki kovo 29 d. imtinai) taikomos tokios šilumos kainos:

 

1. Šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį (be PVM):
1.1. vienanarė – 4,23 euro ct/kWh;
1.2. dvinarė – 7,65 Eur/kW pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) ir 3,18 euro ct/kWh kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį).

 

2. Mažmeninio aptarnavimo kaina (be PVM) pasirinktinai 0,05 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį, 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.)

 

3. Vienanarė šilumos kaina, taikoma gyventojams (su 9 proc. PVM):
- šilumos kaina – 4,67 euro ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,61 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,39 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,52 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).

 

4. Vienanarė šilumos kaina, taikoma verslo vartotojams (su 21 proc. PVM):
- šilumos kaina – 5,18 euro ct/kWh
arba
- vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 5,12 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,44 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,58 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).

 


Grįžti į naujienas