Pranešimas apie karšto vandens kainos kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines karšto vandens kainas


2017-02-24

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459 nustačius UAB „Vilniaus energija“ (toliau - Bendrovė) karšto vandens kainos dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, nuo 2017 m. kovo mėnesio 1 dienos (iki kovo mėn. 29 d. imtinai) yra taikomi žemiau pateikti karšto vandens kainos kintamosios dedamosios dydžiai (be PVM).

 

Nuo 2017 m. kovo 30 d. centralizuotą šilumos energijos tiekimo veiklą vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“.  Papildomai pažymime, kad  AB „Vilniaus šilumos tinklai“  pateikė informaciją,  į jog „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“  dar analizuoja AB „Vilniaus šilumos tinklai“   pateiktą šilumos bazinės kainos projektą, todėl  šiuo metu neturime galimybių pateikti šilumos energijos kainos, galiosiančios 2017 m. kovo 30 - 31 d.

 

Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios dydžiai (be PVM):

 

- kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučiuose namuose:
Tkv kd – 3,69 Eur/m3;


- kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučiuose namuose:
Tkv kd – 3,51 Eur/m3;

 

Nuo 2017 m. kovo 1 dienos (iki kovo 29 d. imtinai) taikoma tokia galutinė karšto vandens kaina:

 

1. Karšto vandens kaina (be PVM):
1.1.  kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams:

1.1.1. gyventojams (buitiniams vartotojams) - 4,33 Eur/m3;

1.1.2. komerciniams (verslo) vartotojams - 4,23 Eur/m3;

 

1.2.  kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų (kitiems) vartotojams:

1.2.1. gyventojams (buitiniams vartotojams) - 4,15 Eur/m3;

1.2.2. komerciniams (verslo) vartotojams - 4,05 Eur/m3.

 

2. Karšto vandens kaina gyventojams (buitiniams vartotojams, su 9 proc. PVM):

2.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams – 4,72 Eur/m3;
2.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams – 4,52 Eur/m3.

 

3. Karšto vandens kaina komerciniams (verslo) vartotojams (su 21 proc. PVM):

3.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams – 5,12 Eur/m3;
3.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų (kitiems) vartotojams – 4,90 Eur/m3.

 


Grįžti į naujienas