Įmonės energijos suvartojimo auditas


Siekiant sumažinti įmonės eksploatacines sąnaudas, pravartu būtų pagalvoti apie šilumos energijos sąnaudų mažinimą. Šio tikslo įgyvendinimo pradžia - įmonės pastato auditas.

Specializuotų firmų kvalifikuoti atstovai atlieka išsamų pastatų efektyvaus šilumos panaudojimo įvertinimą, pateikia išvadas bei pasiūlymus ir, atsižvelgę į įmonių vadovų pageidavimus bei finansines galimybes, paruošia renovacijos projektą.

 

„Vilniaus energija“ namo energetinio audito atlikimo paslaugos kol kas neteikia, dėl informacijos apie įmones teikiančias šią paslaugą patartumėm kreiptis tel. 118 arba 1588.