Energijos gamyba


 Vilniaus antroji termofikacinė elektrinė (VE-2)

  • Svarbesnės datos:

  • 1948 m. – pradėta elektrinės statyba
  • 1951-09-27 – įjungtas pirmasis 12 MW galios turboagregatas
  • 1955 m. – pradėta tiekti šilumą pramonės įmonėms
  • 1956-11 – pradėtas centralizuotas šilumos tiekimas gyventojams
  • 2006 m. - rekonstruotas 60 MW garo katilas Nr. 4 pritaikant deginti biokurą
  • 2009 m. - paleistas turboagregatas Nr. 5 16,85 MW elektrinės galios
  • 2010 m. - sumontuotas ir paleistas biokuro katilo kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kuriam veikiant atgaunama iki 20 procentų šilumos iš dūmų
  • 2014 m. - rekonstruotas vandens šildymo katilas Nr. 5, siekiant sumažinti azotų oksidų NOx ir CO emisijas nuo 300 mg/Nm3 iki 100 mg/Nm3 deginant dujas
  • 2015 - 2016 m. - rekonstruoti vandens šildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 7 siekiant sumažinti azotų oksidų NOx ir CO emisijas nuo 300 mg/Nm3 iki 100 mg/Nm3 deginant dujas

 

VE-2 darbo principas

 

Šiluma iš VE-2 miestui tiekiama penkiomis tiekiamojo ir grįžtamojo vamzdyno magistralėmis. VE-2 yra sujungta su Vilniaus trečiąja termofikacine elektrine (VE-3) dviem jungiančiosiomis magistralėmis bei dujotiekio vamzdynu.

 

VE-2 sumontuotos dvi vandens šildymo katilinės: Nr.1 sumontuoti keturi vandens šildymo katilai PTVM-100 po 116 MW galios, o katilinėje Nr.2 trys vandens šildymo katilai po 116 MW galios.

 

Grįžtantis iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklų vanduo iš dalies pirmiausia pašildomas biokuro katilo kondensaciniame ekonomaizeryje (priklausomai nuo kuro drėgnumo atgaunama 12-18 MW šilumos), po to išnaudojant kogeneracinius įrenginius (viso iki 100 MW šilumos) turbinų Nr.4 ir Nr.5 kondensatoriuose bei tinklo vandens šildytuvuose.

 

VE-2 esantis garo katilas Nr.4 (60 MW šiluminės galios) kūrenamas biokuru. Kiti garo ir vandens katilai kūrenami gamtinėmis dujomis. Juos galima kūrenti ir rezerviniu kuru – mazutu.

 

Degimo metu susidarę dūmai šalinami dūmsiurbiais per kaminus, kurių aukščiai yra 100 m ir 150 m bei 60 m iš biokuro katilo. Visuose kaminuose sumontuota nuolatinė automatinė išmetamų teršalų kontrolės sistema.

 

VE-2 vandens paruošimo įrenginiuose naudojamas vanduo iš Neries, kuris yra tiekiamas kranto siurblinės siurbliais. Vanduo išvalomas mechaninio valymo ir katijonitiniuose filtruose, o paskui yra tiekiamas nuostoliams padengti šilumos tinklų magistralėse ir garo katiluose. Taip pat yra galimybė vandenį šilumos tinklų papildymui ruošti VE-3 ir jungiamosiomis magistralėmis tiekti į VE-2.